3. ZŠ - Považská Bystrica

Rekonštrukcie prístreškov nad vchody.